objects: 2
1
show
sort by
What the Songs Look Like : Contemporary Artists Interpret Talking Heads Songs
 • critical theory
 • pictorial wrappers
 • offset-printed
 • sewn bound
 • black-and-white & color
 • 31.2 x 23.8 cm.
 • 125 pp.
 • unsigned and unnumbered
 • ISBN 0060551178
Artists' Books : Japan
 • exhibition catalogue
 • pictorial wrappers
 • offset-printed
 • glue bound
 • black-and-white
 • 14.5 x 18 cm.
 • [unpaginated]
 • edition size unknown
 • unsigned and unnumbered

Artists' Books : Japan

Yoshiaki Tono, Gempei Akasegawa, the Gutai Group, Morio Shinoda, Tadanori Yokoo, Sawako Goda, Chie Matsui, Kimiyo Mishima, Shinro Otake, Maya Takahashi, Fumiyo Tamegaya, Susumu Wakabayashi, Gozo Yoshimasu, Katsuhiro Yamaguchi, Yuumi Domoto, Shigeo Fukuda, Sakumi Hagiwara, Haruo Higuma, Yoshio Katsuoka, Shunka Ikeda, Yoshio Nakae, Noriko Ueno, Yoko Ono, the Play Group, Hideki Sando, Shohachiro Takahashi, Toru Takemitsu, Shuzo Takiguchi, Michi Tanaka, Lee U-Fan, Keigo Yamamoto, Shuzo Azuchi (Gulliver), Koichi Ebizuka, Yutaka Furuta, Shunji Hamajima, Makio Hasegawa, Institute of Mental Physiology, Kuniyoshi Kaneko, Etsutomu Kashiwabara, Yutaka Matsuzawa, Yukiaki Moriya, Natsuyuki Nakanishi, Sebastiao Resende, Toru Shimizu, Kishio Suga, Jiro Takamatsu, Kyoji Takubo, Naohide Yamazaki, Shigeo Anzai, Mad Amado, Mitsuo Kano, Takuma Nakahira, Yuri Nonaka, Makoto Ooka, Mitsuo Kano, Hot Scrap vol. 1, Takashi Torao, Katsuhiko Hibino, Haruomi Hosono, Tsuguya Inoue, Genki Numata, Yukimasa Okumura, Ryuichi Sakamoto, Moon Riders Group, Tobasojo, Takejiro Yoshino

Exhibition catalogue published in conjunction with show held March 15 - April 20, 1985. Curated and with text by Yoshiaki Tono. Artists in the exhibition are Gempei Akasegawa, the Gutai Group, Morio Shinoda, Tadanori Yokoo, Sawako Goda, Chie Matsui, Kimiyo Mishima, Shinro Otake, Maya Takahashi, Fumiyo Tamegaya, Susumu Wakabayashi, Gozo Yoshimasu, Katsuhiro Yamaguchi, Yuumi Domoto, Shigeo Fukuda, Sakumi Hagiwara, Haruo Higuma, Yoshio Katsuoka, Shunka Ikeda, Yoshio Nakae, Noriko Ueno, Yoko Ono, the Play Group, Hideki Sando, Shohachiro Takahashi, Toru Takemitsu, Shuzo Takiguchi, Michi Tanaka, Lee U-Fan, Keigo Yamamoto, Shuzo Azuchi (Gulliver), Koichi Ebizuka, Yutaka Furuta, Shunji Hamajima, Makio Hasegawa, Institute of Mental Physiology, Kuniyoshi Kaneko, Etsutomu Kashiwabara, Yutaka Matsuzawa, Yukiaki Moriya, Natsuyuki Nakanishi, Sebastiao Resende, Toru Shimizu, Kishio Suga, Jiro Takamatsu, Kyoji Takubo, Naohide Yamazaki, Shigeo Anzai, Mad Amado, Mitsuo Kano, Takuma Nakahira, Yuri Nonaka, Makoto Ooka, Mitsuo Kano, Hot Scrap vol. ... [details]

out of stock
Let us know if you’d like to be notified if this item becomes available: send us an email.
objects: 2
1