Reconstructions : Avant-Garde Art in Japan 1945 - 1965
  • exhibition catalogue
  • pictorial wrappers
  • offset-printed
  • sewn bound
  • color
  • 27 x 22 cm.
  • 96 pp.
  • edition size 3000
  • unsigned and unnumbered
  • ISBN 0876635079

Reconstructions : Avant-Garde Art in Japan 1945 - 1965

Kazu Kaido, Ichiro Hariu, Kazu Kaido, Yasuhiro Yurugi, Fumio Nanjo, Genpei Akasegawa, David Elliott, Masatoshi Nakajima

Reconstructions : Avant-Garde Art in Japan 1945 - 1965

description

Exhibition catalogue published in conjunction with show held at the Museum of Modern Art, Oxford, December 8, 1985 - February 9, 1986 and traveling. Texts by Kazu Kaido, Ichiro Hariu, Yasuhiro Yurugi, Fumio Nanjo, Genpei Akasegawa, David Elliott, and Masatoshi Nakajima. Artists included Nobuya Abe, Genpei Akasegawa, Shusaku Arakawa, Saburo Aso, Hisao Domoto, Ichiro Fukuzawa, Iwami Furusawa, Yoshikuni Iida, Tatsuo Ikeda, Toshimitsu Imai, Shigeo Ishii, Akira Kanayama, On Kawara, Mokuma Kikuhata, Noboru Kitawaki, Tetsumi Kudo, Yayoi Kusama, Yukata Matsuzawa, Saburo Murakami, Yoshio Murakami, Hiroshi Nakamura, Natsuyuki Nakanishi, Taro Okamoto, Yoshishige Saito, Shozo Shimamoto, Akira Shimizu, Ushio Shinohara, Fujiko Shiraga, Kazuo Shiraga, Kumi Sugai, Tadashi Sugimata, Jiro Takamatsu, Atsuko Tanaka, Kikuji Yamashita and Jiro Yoshihara. Includes color illustrations, exhibition chronology. [

Oxford, United Kingdom: Museum of Modern Art Oxford,
Permalink
$59.95
Condition:  Used